Panoven Coeckelberghsfiche POAN001 


Panoven Coeckelberghs


Naam
Panoven Coeckelberghs


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Ijzerenwinning
Adres: Lanciersstraat, Loksbergen (Halen)
Kadasterperceel: -
CoŲrdinaten: -


Periode
<1840 tot >1904?


Eigenaar
Coeckelberghs.


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

In Loksbergen en omgeving lagen verschillende steen- en pannenovens. Het dorp is reeds eeuwen bekend om zijn kleiproducten: volgens bepaalde bronnen bouwden monikken al omstreeks 1430 de nu nog bestaande Kluis van Reinrode met stenen die ter plaatse werden gebakken. Na een brand in de stad Diest in 1680 werden vele daken in de stad Diest bekleed met 'tichels' uit Loksbergen, platte dakpannen die in feite afgeleid waren van vloertegels.

De Diestse forten, gebouwd tussen 1840 en 1849, moesten volgens het lastenboek van de overheid gebouwd worden met brikken en pannen van Steenbakkerij Coeckelberghs 'op de IJzerewinning' en van steenbakkerij Schraenen te Rijnrode.

Deze panoven stond eigenaardig genoeg niet in de inventaris van Willem Driesen en was dus ook niet opgenomen in de lijsten die bij de opmaak van het kadaster rond 1840 werden opgesteld. Misschien stond de oven niet in de Limburgse lijst, maar wel in de lijst van de provincie Brabant?
De oven is ook niet teurg te vinden op de kaarten van het primitief kadaster (+/-1843). De panoven werd dus allicht rond 1845 gebouwd.
De panoven Coeckelberghs was gelegen aan de Ijzerwinning in Loksbergen en de familie Coeckelberghs was op dat ogenblik waarschijnlijk de bewoner/pachter van de Ijzerenwinning.

De Ijzerwinning was erg belangrijk tijdens de zogenaamde 'Slag der zilveren helmen' in de begindagen van Wereldoorlog 1. De Slag der Zilveren Helmen vond plaats op 12 augustus 1914. Het was het laatste groot gevecht op ruiterijdivisieniveau en de enige Belgische overwinning zonder hulp van geallieerden tijdens Wereldoorlog 1. De IJzerwinning was het centrale punt van de Belgische verdediging tijdens deze slag!

De oven staat nog vermeld op de militaire kaart van 1904. Daarna niet meer. Het is niet duidelijk of de oven nog voor of na Wereldoorlog 1 verdween.


Meer foto's


Bronnen
- Artikel over Panoven Coeckelberghs op website Schulense pannen en pannenbakkers