Panoven Katteberg fiche PWOD002  


Panoven Katteberg (Nr.2)


Naam
Panoven Katteberg (inventarisnummer 2)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Katteberg
Adres: Brugstraat-Kattebroekstraat, 3740 Bilzen
Kadasterperceel: H1035 (oud)
CoŲrdinaten: 50,8668;5,5194


Periode
1799 tot 1880 (afbraak)


Eigenaar
Maurissen Willem, pannebakker, Bilzen


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Eene pannenbakkerij die ook tot bakken van blaauw pannen kan worden gebezigd. Eenen oven waarin circa 9000 pannen kunnen gestookt worden terwijl de twee daarbij behoorende afdakken in goeden staat zijn, doch de groote kosten die tot het bekomen der noodige potaarde moet worden aangewend is voor deze fabryk hoogst nadeelig. "


Deze panoven bestond blijkbaar al in 1799 en was op dat ogenblik eigendom van Jacobus Eyssen (1770-1829). Na zijn dood werd het bedrijf verder uitgebaat door zijn echtgenote Anna Elisabeth Hechtermans (1765-1849) en zoon Willem (Guillaume Edmond) Eyssen (1806-1873), samen met Willem Maurissen (1804-1874).

Willem Maurissen neemt het bedrijf blijkbaar over in 1842 en blijft samenwerken met Willem Eyssen. In 1860 waren er 5 werklieden in dienst. In 1880, enkele jaren na het overlijden van beide pannenbakkers, zou het bedrijf zijn stopgezet.

De gebruikte klei, ter plaatse uitgegraven op de Kattenberg, was allicht Boomse klei en klei van Kleine Spouwen.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Tijdschrift Bilisium, heemkundigekring Bilzen, Jaargang 10, artikelreeks 'Gebakken leem' door Leon Mercken
- Website Maurice Martens, gezinsconstructies Bilzen en Hoeselt