Panoven Aen de Welking fiche PWOD010  


Panoven Aen de Welking


Naam
Panoven Aen de Welking (inventarisnummer 10)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Aen de Welking
Adres: Stationsstraat-Panovenstraat, 3570 Eksel
Kadasterperceel: C 11 (oud)
CoŲrdinaten: 51,1547; 5,4022


Periode
<1842 tot 1876 (afbraak)


Eigenaar
Beckers Jacobus we., landbouwster, Eksel


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Goeden pannenoven en een schouwsel. Men bakt er 6 ovens 's jaers, ieder omtrent 8000 pannen. "


In de Inventaris Onroerend Erfgoed staat in de Stationstraat op nummer 14 de woning 'Beckers' vermeld. Het zou volgens de beschrijving een pannen- en kareelbakkerij geweest zijn. Allicht was dit de woning (boerderij) van de eigenaar van de panoven die op een achterliggend perceel gelegen was (C11), de woning zelf lag langs de toenmalige Kerkstraat (nu Stationsstraat). In de Inventaris wordt verder niets vermeld over deze panoven.

Het toponiem 'Aen de Welking' uit de inventaris van Willem Driesen lijkt overigens foutief te zijn. Op het oud kadaster staat duidelijk 'Aan de weekkuyl'

Waarschijnlijk gaat het hier om Petrus Jacobus Beckers (1776-1836), gehuwd met Catharina Rutten (1781-1843) (gegevens Geneanet).
In een andere stamboom vonden we in Eksel ook nog Jan Antoon Ceysens (1811-1867) als pannenbakker (1842-1843) en werkman in de pannenfabriek (1867). Hij was gehuwd met Antonia Tielemans (gegevens Geneapage).


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- De woning 'Beckers' in de Inventaris Onroerend Erfgoed