Panoven Rey (Pollaris) fiche PWOD035  


Panoven Rey (Pollaris)


Naam
Panoven Rey (Pollaris) (inventarisnummer 35)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Rey
Adres: Pannestraat, 3540 Schulen (Herk-de-Stad)
Kadasterperceel: C 69 (oud)
CoŲrdinaten: 50,9625; 5,1979


Periode
<1796 tot 1886 (afbraak)


Eigenaar
Pollaris Jan We., landbouwster, Schulen


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis


Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Den oven van deze fabryk is wel zoo groot als die van het voorgaende (nr. 34) en dienst ook tot het maken van blauwe pannen. De loodswerken in goeden staet, bij den oven gelegen, bieden nagenoeg dezelfde oppervlakte aen. "


In deze omgeving werden zeker al pannen gebakken rond 1730, allicht vroeger. Op de kaart van Villaret uit 1748 staat op deze lokatie de vermelding 'Thuillerie'. De gebouwen zijn niet heel duidelijk. Allicht gaat het om een woonhuis en een droogloods. Ook de ontginning van klei lijkt te zijn getekend. De oven zou in die periode eigendom geweest zijn van Petrus Anthonius Frederix, een welgesteld advocaat uit Hasselt.

Op de Ferrariskaart uit 1777 ziet het er anders uit: het woonhuis op het eind van de huidige Hoogstraat staat er nog, maar de pannenloods niet meer. De ontginning van klei is opgeschoven naar het oosten en er staat een klein gebouwtje bij. Het is allicht de familie Vos die op deze plaats rond 1790 pannen bakt.

In het primitief kadaster en in de Buurtwegenatlas zien we tussen de Hoogstraat en de Pannestraat wel vijf droogloodsen. Twee er van liggen achter elkaar, de voorste aan de Pannestraat (perceel C70). De achterste (perceel C69) is de droogloods van Jan Pollaris (1757-1825). Het is zijn weduwe Maria Elisabeth Cox die op het ogenblik van de inventaris van het primitief kadaster (1841) eigenaar en uitbater van de panoven is, allicht doet ze dat samen met haar zoon, Joannes Lambertus Pollaris (1801-1853). Aan de achterste loods (perceel C69) zien we een klein gebouwtje (C68): een oven of een afdak ('de hut') waaronder gewerkt werd.

De kaart Vandermaelen is deels gebaseerd op de informatie van het kadaster, vandaar dat we hier dezelfde gebouwen zien. Op de kaart uit 1873 bestaat de achterste pannenloods met het kleine gebouwtje nog steeds. Op de stafkaart van 1903 is er op deze lokatie geen panoven meer zichtbaar. Verderop in de Pannestraat zien we op dat ogenblik wel de pannenoven van Henri Rayaekers.

De familie Pollaris was een van de bekende pannebakkersfamilies in Schulen. Lees er alles over op onze website over de Schulense Pannen en Pannenbakkers!


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.