Panoven Panovens fiche PWOD045  


Panoven Panovens


Naam
Panoven Panovens (inventarisnummer 45)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Panovens
Adres: Oudenweg (hoek Hasseltsesteenweg), 3700 Tongeren
Kadasterperceel: A 24 (oud)
CoŲrdinaten: 50,7951; 5,4498


Periode
<1841 tot 1899 (afbraak)


Eigenaar
Huveners Hubert Mathias, rechter, Tongeren


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Deze bevat eenen oven en twee wel instaet zijnde schoppen. Deze oven houdt ingeslijks 10.000 pannen en men werkt er omtrent het geheele gunstige saisoen. "


De eigenaar van deze panoven was Hubert Mathias Huveners. Hij werd geboren in As op 22 juli 1808 en overleed in Tongeren op 31 juli 1880. Hij was rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren (1837-1873). Hij werd provincieraadslid in 1842 en gemeenteraadslid van Tongeren in 1873. In 1841 werd hij verkozen tot katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Maaseik, een mandaat dat hij vervulde tot in 1848.

Voorlopig beschikken we niet over meer informatie over deze panoven en is ook niet bekend wie de eigenlijke pannenbakkers waren.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.