Panoven Hemelveld fiche PWOD0051  


Panoven Hemelveld


Naam
Panoven Hemelveld (nventarisnummer 51)


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Hemelveld
Adres: Kortessem
Kadasterperceel: A 51 (oud)
Coördinaten: 50,8518; 5,3886


Periode
<1842 tot +/-1950 (afbraak)


Eigenaar
Delbrouck Auguste, rentenier, Guigoven


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Beschrijving (bron: W. Driesen):
" Zeer schoone pannenbakkerij, zamengesteld 1e uit eenen rosmolen, door een paerd bewogen, en dienende tot het brijzeen der aerde; 2e drie groote daken, verheven, en sterk gebouwd, en 3e twee ovens, sterk gebouwd, met waterbakken en pompen voor het vervaerdigen van blauwe pannen; aen iederen oven, geloten met ijzere deuren, bevindt zich twee gebouwtjes in steenen, dienende tot bergplaets der kolen, en de gereedschappen. Alles wel geschikt en in goeden staet. "


Deze beschrijving laat vermoeden dat de persoon die voor het kadaster de vaststellingen deed erg onder de indruk was van deze pannenbakkerij. De pannenfabriek heeft op dat ogenblik twee ovens en lijkt ook erg goed uitgerust en modern te zijn. Blijkbaar is er ook een rosmolen aanwezig en het is ook een van de weinige ovens waar het gebruik van steenkool wordt vermeld.

De eigenaar op dat ogenblik is waarschijnlijk François August Delbrouck, geboren in Hamoir (Huy) in 1785. Hij was gehuwd met Marie Christine Robyns (1776-1871). Hij was blijkbaar ambtenaar bij 'Ponts et Chaussées' (Admnistratie Bruggen en Wegen) en overleed in 1866 in Guigoven (Kortessem).

De pannenoven werd in de jaren 1907-1909 openbaar verkocht. Uit de beschrijving blijkt dat de pannenfabriek dan erg uitgebreid is. De beschrijving gaat als volgt: pannenfabriek met bureau, woonhuis, 3 ovens met toebehoren, kolenkelder, overdekte plaats om de gebakken pannen te plaatsen, 200 meter droogloodsen, productieateliers met machines, magazijnen,stallen, voorraadkelder enzovoort. (...) De ateliers bevatten: 1 benzinemotor 20 pk, 1 vertikale kleimolen ('malaxeur'), 1 horizontale kleimolen, 1 pers voor grote pannen aangedreven door een motor, 2 vormen, 1 pers voor kleine pannen met acht vormen, een snijtafel, (...). Spoorwagentjes voor het vervoer van de pannen, (...) een kleirosmolen... De pannenfabriek is op het ogenblik van de openbare verkoop blijkbaar normaal actief.

Een van de pannebakkers was Jean Van Oostayen. Hij en zijn echtgenote Barbara Vogels waren afkomstig van Kessenich waar hij als pannebakker werkte in pannenfabriek 'De Maas'. In 1909 verhuisde het gezin naar Kortessem, waar hij deze pannenfabriek uitbaatte. Vermoedelijk was hij op dat ogenblik ook eigenaar van de pannenfabriek en kochten ze dus de pannenfabriek naar aanleiding van de openbare verkoop in 1907-1909. Hun zoon Henri Van Oostayen was bekend als priester en missionaris en stierf in 1945 vlak na zijn bevrijding uit het concentratiekamp van Bergen-Belsen.

De pannenfabriek was volgens kadastergegevens actief tot in 1950. De omgeving van de pannenfabriek is nu gekend als natuurgebied 'Het Bellevuebos'.


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1941-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.
- Wikipedia over Henri Van Oostayen