Steenbakkerij Eyben Maaswinkelfiche SB00005  


Steenbakkerij Eyben Maaswinkel - 1939


Naam
Steenbakkerij Eyben Maaswinkel


Type
Steenbakkerij


Ligging
Toponiem: Maaswinkel
Adres: Ringoven, Maasmechelen
Kadasterperceel: -
Coördinaten: 50,96225; 5,71007


Periode
<1922-1983 (verkocht in 1984, gesloopt in 2000)


Eigenaar
Familie Eyben


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Deze grote steenbakkerij lag kort bij het centrum van Maasmechelen langs de Kikbeek. Ze was actief van voor 1922 tot 1983. In 1984 werden de inboedel en de gebouwen verkocht. De gebouwen werden gesloopt in 2000.
De oven stond in de regio bekend als de 'renkoven' (de ringoven). De ringoven werd in 1922 gebouwd. Hij zou per dag 50000 machinaal gevormde brikken geproduceerd hebben.

De openbare verkoop werd aangekondigd in Het Belang van Limburg van 18 februari 1984. De verkoop gebeurde door Maasmechels notaris Velghe. Het ging formeel om de verkoop aan van "P.V.BA. Grondwerken 'De Maassteen', steenbakkerij", gelegen Ringovenstraat 1, Maasmechelen. Blijkbaar was de familie Eyben op dat ogenblik al geen eigenaar meer van de steenbakkerij.

Men verkoopt zowel de gronden, gebouwen als de inhoud, met onder meer:
- Volledige productielijn voor handvormgevelstenen Aberson, waaronder kastenbeschikker, latten-transportband, mengelaar...
- Volledige productielijn voor machinale stenen Hendel (Mülacker), waaronder kastenbeschikker, strengpers, walsen, transportbanden...
- Droogkamers doorlooptunneloven Zehner met 240 droogwagens, 45 oventransportwagens
- Automatische kolenstookinstallatie Thermo
- Krimpfolie inpakoven Reker
- Rollend materieel
- Volledige inventarisstock handvormgevelstenen
- Bureel- en vestiare-uitrusting

Aansluitend werden de onroerende goederen, nijverheidsgebouw en omliggende gronden verkocht door dezelfde notaris.
Blijkbaar was de steenbakkerij op het moment van de verkoop nog volledig intact en was het tot kort daarvoor in bedrijf geweest.

De steenbakkerij beschikte op dat ogenblik over twee productielijnen, één voor zgn. handvormgevelstenen, geproduceerd met een Abersonpers, en één voor zgn. machinale stenen, geproduceerd met een strengpers. De rauwe stenen werden gedroogd in een automatische droogtunnel en gebakken in de ringoven uitgerust met een automatische toevoer van steenkool.

Net als de andere steen- en pannenbakkerijen in de Maasvallei maakte deze steenbakkerij gebruik van alluviale klei, dit wil zeggen klei die lang geleden tijdens de ijstijden (Weischel-glaciaal, 116000 tot ongeveer 11000 jaar geleden) door de Maas werd afgezet.

Na de sluiting werd het gebouw afgebroken als een voorbeeldproject van OVAM inzake het selectief slopen van gebouwen. De omgeving werd heringericht als natuurgebied en is nu in eigendom en beheer van Natuurpunt.


Meer foto's


Bronnen
- Blog Jean-Pierre Conaert
- Over natuurgebied Maaswinkel op de website van Natuurpunt
- Info over Maaswinkel op Wikipedia