Steenbakkerij Vanslype-Wyersfiche SB00032  


Steenbakkerij Stad Sint-Truiden 1


Type
Steenbakkerij


Ligging
Toponiem: -
Adres: Oude Tongersebaan, 3800 Sint-Truiden
Kadasterperceel: -
Coördinaten: 50,8108; 5,1978


Periode
<1873 - >1907


Eigenaar
Emmanuel en Emma Vanslype-Wyers


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Op de oude militaire kaarten zijn in en rond Sint-Truiden verschillende 'briqueteries' aangeduid. Dit is een van deze steenbakkerijen. De steenbakkerij lag langs de huidige Oude Tongersebaan, vroeger de Tongerse Steenweg. Blijkbaar lagen er langs de Tongerse Steenweg twee steenbakkerijen kort bij elkaar, want deze steenbakkerij wordt telkens aangeduid als 'de 2den oven'. We gaan er van uit dat de andere oven dichter bij de stad gelegen was.

Deze steenbakkerij staat als 'briqueterie' aangeduid op de militaire kaart van 1873. Ze staat niet op de kaarten van 1904 en 1939. Allicht was de steenbakkerij dus al eerder actief dan 1873. De oven bestond zeker nog in 1907, ook al staat hij niet meer uitdrukkelijk vermeld op de kaart van 1904 (de ontginnning is wel nog zichtbaar). In de toelichting bij het geologische kaartblad voor Sint-Truiden uit 1884 wordt vermeld dat de beschikbare leem tussen de Naamse en Tongersesteenweg van zeer goede kwaliteit is en ter plaatse gebruikt word voor baksteenfabricage.

Uit krantenadvertenties weten we dat in de periode 1901-1907 Emmanuel Vanslype de eigenaar was. Er wordt geadverteerd als 'Emm. Vanslype' of 'Emm. Vanslype-Weyers'. Het is niet duidelijk of hij ook al rond 1873 eigenaar was. Heel waarschijnlijk was hij niet zelf de steenbakker, maar werd er personeel tewerkgesteld. In een krantenadvertentie wordt een volledige ploeg gezocht voor 'drie volledige tafels'. Men belooft 'schoon, gemakkelijk en welgelegen werk' en een 'hoog loon'. Regelmatig wordt voor Emmanuel Vanslype als beroep 'bourrelier' of 'maitre sellier' (zadelmaker) vermeld. Blijkbaar is dat zijn eigenlijke beroep en bouwt hij als 'sellier-carrossier' ook luxe rijtuigen.

Emmanuel Vanslype (1858-1933) was tweemaal gehuwd, en eerste keer met Marie Clementine Grevé met wie hij vijf kinderen had en een tweede maal in 1896 in Nijmegen met Emma Wyers. Hij was de broer van Marie Pauline Vanslype, die gehuwd was met Jacques Lambert Festraets, eigenaar van de andere 'eersten kareeloven' langs de Tongerse Steenweg. Het lijkt er op dat beide steenbakkers in 1901 mekaar erg beconcurreerden en geen beste vrienden waren. Twee advertenties op dezelfde pagina in de krant De Tram van 28 december 1901 lijken dat te suggereren...

Emmanuel Vanslype en Emma Wyers worden in 1905 eigenaars van het bekende Kasteeldomein van Terbiest in Sint-Truiden. Ze bouwden er een mouterij en distilleerderij. In 1912 verfraaiden ze het park. Later erfde hun zoon Felix Michel Vanslype het domein. In 1949 werd Terbiest door de Belgische staat aangekocht. Emmanuel was ook Katholiek gemeenteraadslid in Sint-Truiden van 1895 tot 1903 en van 1908 tot 1911.


Meer foto's
Bronnen
- Agentschap Onroerend Erfgoed: Kasteeldomein van Terbiest, (geraadpleegd op 26 april 2019).
- Wikipedia over Kasteel Terbiest
- Brochure 'Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914', p. 114-115
- Wie was wie in Sint-Truiden?, Willem Driesen en Kamiel Stevaux, Sint-Truiden, Stedelijke openbare bibliotheek, Trudonensia, 2011
- Geneanet, Stamboom André Devoge
- Delcampe