Steenbakkerij Koolmijn Waterscheifiche SB00043  


Steenbakkerij Koolmijn Waterschei


Naam
Steenbakkerij Koolmijn Waterschei


Type
Steenbakkerij


Ligging
Toponiem: Waterschei
Adres: André Dumontlaan 67,Waterschei, 3600 Genk (nu: Thorpark 8003, 3600 Genk)
Kadasterperceel: -
Coördinaten: 50,9975; 5,5387


Periode
1915-+/-1950


Eigenaar
Steenkoolmijn Waterschei (Société Anonyme Charbonnages André Dumont-sous-Asch)


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Op het mijnterrein van Waterschei was waarschijnlijk kort na de eerste Wereldoorlog een steenbakkerij gevestigd waar tijdens de beginjaren van de Steenkoolmijn van Waterschei de bakstenen werden gebakken die nodig waren voor de verschillende gebouwen van de mijn en enige tijd later ook voor de woningen op de mijncité. Allicht was dit een tijdelijke steenbakkerij en het is de vraag of er wel permanente gebouwen hebben gestaan.
Het is niet duidelijk welke leem of klei als grondstof werd gebruikt. Misschien werd gebruik gemaakt van klei die bij de ontginning ter beschikking kwam.
We beschikken behalve de vermelding van de steenbakkerij en een oud krantenknipsel over geen enkele concrete informatie of over foto's van de steenbakkerij op de site van de mijn van Waterschei. Het is niet duidelijk of de steenbakkerij die op het grondgebied van As actief was, op een lokatie waar later de mijnterril zou komen, nog een rol had bij de start van de steenkoolmin van Waterschei.

De eerste activiteiten voor de mijn van Waterschei startten in 1907, maar het zou tot 1924 duren eer de eerste steenkolen werden opgehaald.

Allicht werden op elke mijnsite in de beginjaren tijdelijk bakstenen gebakken om al de nodige gebouwen te kunnen bouwen. Tenminste als die mogelijkheid er was. De mijn van Winterslag was de enige Kempense koolmijn die na de start van de mijn nog een volwaardige en permanente steenbakkerij oprichtte. In de steenbakkerij van de mijn van Winterslag werd geen klei of leem, maar 'mijnsteen' (schalie) gebruikt. Dat was uniek. De stenen werden overigens ook niet of nauwelijke voor de mijngebouwen zelf gebruikt. De steenbakkerij van de mijn van Winterslag was actief van 1923 tot 1964. In alle Limburgse mijnen werden voor de versterking van de schachten en gangen volop betonblokken geproduceerd.


Meer foto's


Bronnen
- Koolputterserfgoed, Bert Van Doorslaer, provinciebestuur Limburg, 2002
- Geologische fietsroute Hoge Kempen, Daniël Vanuytven - Roland Dreesen, provinciebestuur Limburg, 2014
- Een eeuw steenkool in Vlaanderen, mijnpatrimonium scharniernota 2001, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
- De onvermijdelijke afkomst?, boek, A.P. Versteegh, 1994, (p. 146)
- Mijndepot Waterchei