Steenbakkerij De Plankfiche SB00045  


Steenbakkerij De Plank


Naam
Steenbakkerij De Plank


Type
Steenbakkerij


Ligging
Toponiem: De Plank
Adres: De Plank, Voeren
Kadasterperceel: -
CoŲrdinaten: 50,7583; 5,8473


Periode
< 1940?


Eigenaar
-


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Deze steenbakkerij wordt vermeld in een artikel van Jaak Nijssen (+) in het tijdschrift Heem en Natuur Voeren, d'r KoeŽnwoof. In het artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijke steenbakkerijen (brikkeriejen of brikkenbakkerijen) die in Voeren hebben bestaan.

Volgens het artikel was de steenbakkerij gelegen aan De Plank, "op "het Belgisch", tegenover het "Hollandse" waterreservoir". Het is niet duidelijk wanneer deze steenbakkerij actief was. De steenbakker is niet bekend.

De aanduiding van deze steenbakkerij was niet erg precies, maar op de militaire kaart van 1931 vonden we de aanduiding 'briqueterie'. Deze aanduideling vonden we niet terug op andere historische kaarten. Op de digitale hoogtekaarten zien we op die plek een uitgraving.

In de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed zijn ook nog enkele 'uitgebrikte gronden' in de Voervallei opgenomen als beschermd landschappelijk element. Volgens de beschikbare informatie ontstonden deze uitgebrikte gronden wanneer lokaal klei werd ontgonnen in functie van het vervaardigen van bakstenen. De uitgebrikte gronden zijn niet op historische topografische kaarten gekarteerd. Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn ze goed herkenbaar. Blijkbaar werden deze locaties overgenomen uit een inventarisatie van Elza Vandenabeele.


Meer foto's


Bronnen
- Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, 2021: Uitgebrikte gronden Voervallei [online] (Geraadpleegd op 16-05-2021)
- Tijdschrift Heem en Natuur Voeren, d'r KoeŽnwoof, 1-26, brikken bakken