Steenbakkerijen Linkhoutfiche SB00056  


Steenbakkerijen Linkhout


Type
Steenbakkerij


Ligging
Toponiem: Zelems Broek
Adres: Vinnehoekstraat, Linkhout (Lummen)
Kadasterperceel: -
CoŲrdinaten: -


Periode
<1900 - >1909


Eigenaar
verschillende


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

In Linkhout, deelgemeente van Lummen, waren rond 1900 verschillende veldovens actief. Ze lagen allemaal in de Demervallei op de grens met Halen. De exacte locatie is moeilijk vast te stellen. In de tekst van de Geschiedkundige Kring van Lummen vermeldt men "achter de weg van Halen naar Zelem tussen de Demer en Zelemsbroek". Dat is ten noorden van de Demer, ongeveer ter hoogte van het huidige ronde punt op de weg van Zelem naar Halen en Linkhout (Vinnehoekstraat).

In dezelfde tekst staat een mooie beschrijving:
"In Linkhout waren er drie steenbakkerijen: die van Jacobs, van Vanhaeren en van Vanhove. Ze lagen alle drie achter de weg van Halen naar Zelem tussen de Demer en Zelemsbroek. Gewoonlijk werd er in open lucht, meestal onder een luifel gewerkt. De tafel was opgesteld op het droogplein. De voorbereide klei werd naast de tafel gebracht. Dichtbij de tafel stond een emmer met water en een met zand. Op de tafel stond een waterbak. Een houten of metalen vorm werd op een onderblok gezet. De steenmaker nam een stuk kleideeg die hij in een, vooraf met zand bestrooide, vorm plaatste. Met een houten afstrijkmesje werd het deeg afgestreken. De afdragers droegen de gevormde stenen naar het droogplein waar ze ze op de grond lieten zakken en uit de vorm deden. Daar bleven ze enkele dagen drogen. Daarna werden ze in een circelvorm opgestapeld om verder te drogen. Gewoonlijk werden ze in het begin van de herfst opnieuw opgestapeld om gebakken te worden."

In twee aankondigingen in Het Nieuws der Week, een wekelijks berichtenblad uitgegeven door drukkerij Brems in Herk-de-Stad, uit 1909, staan twee steenbakkers vermeld, nl. Cornelius Timmermans en August Vanhaeren. De tweede komt ook voor in de tekst van de Geschiedkundige King van Lummen. De bakstenen of 'kareelstenen' worden op dat moment zowel met de hand als met de 'pres' gemaakt.


Meer foto's


Bronnen
- 'De Wateringen van het Schulensbroek', Eugene Wellen, uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring van Groot Lummen, 1992
- Het Nieuws der Week, wekelijks berichtenblad uitgegeven door drukkerij Brems in Herk-de-Stad vanaf 1900 (via Ria Lemmens)