Inleiding


"In de tweede helft van de negentiende eeuw bestaan er als enige plaatselijke industrie een drietal pannen- en brikkenbakkerijen, die een aantal werklieden van het dorp groeperen, doch deze kleine ateliers, die uitstekend handwerk produceerden, waren niet bij machte te concurreren met de meer modern ingerichte ovens en moesten het werk neerleggen bij de aanvang van deze eeuw."

Dit is de informatie die je in veel publicaties over Schulen terugvindt. De oorspronkelijke tekst is van de hand van Jozef Aerts. Blijkbaar werd er verder geen onderzoek gedaan naar namen en plaatsen. Ook Emiel Buekers vertelt in zijn 'Historiek van het katholiek onderwijs te Schulen' weinig meer. Hij vermeldt wel de families Vos en Raymaekers.
Van deze twee families wisten we dus zeker dat ze aan het eind van de 19de eeuw pannen en brikken bakten. Het was veel minder duidelijk welke de derde pannenbakkerij was waarover Jozef Aerts het heeft.
Ook er in de volkstelling van 1796 staan er voor Schulen ook twee pannenbakkers vermeld.

In 1879 werd "eene oude vermaarde pannenbakkerij met oven" aan het station in Schulen openbaar verkocht. Het ging om de pannenbakkerij van de familie Vos, vlak bij het station in Schulen.

onze brochureWe vonden heel wat losse eindjes. Zo is er bijvoorbeeld ook een tekst uit het verslagboek van de kerkfabriek van Schulen waaruit blijkt dat nog in 1919 de toelating werd gegeven om op een stuk grond 'van den Beerbosch' een 'kareelsteenbakkerij' uit te baten.

We gingen dus op zoek en kwamen heel wat te weten over die Schulense pannen en pannenbakkers... We vonden ook de rune van de laatste Schulense pannenoven!

Het boekje dat we publiceerden in 2007 was het resultaat van n jaar zoekwerk. Intussen vonden we hier en daar nog bijkomende informatie. De informatie op deze site staat grotendeels ook in het boekje.

Een mooi resultaat van onze activiteiten is dat de oven nu ook is opgenomen in de Inventaris van Onroerend Erfgoed!

Lees ook:


900 jaar Schulen