home > woord en beeld >

De panovens van Frederici in 1736


wapenschild familie Frederix We kregen van Ria Lemmens uit Lummen een interessant stukje uit een akte uit 1736 van de Schepenbank van Lummen. Hierin wordt de verkoop vermeld van een perceel land "het Panneheijcken" in Schulen van Jan Jans aan Libertus Joors, gelegen aan de "panhovens"! Waarschijnlijk gaat het hier om een perceel grond gelegen in de huidige Pannestraat. Het is tot nu toe de vroegste vermelding die we vonden van de Schulense panovens!

Hieronder het korte stukje:

8 maart 1736
Jan Jans van Schuelen den jongen heeft opgedragen, gecedeerd en getransporteerd tot behoef van Libertus Joors een perceel land gelegen in Schuelen aan de panhovens, groot omtrent anderhalf vat zaaiens, genaamd “het Pannenheijcken”, palend Elisabeth Cox W., jr. Schroots Z., de panhovens van Fredrici N., Quirijn van de Beeck O. Voor 20 pattacons of 80 gulden Brabants Luijcx eens. Onbelast. Goidtspenninck 5 oorden, lijcoop 3 schellingen.
1 – 17 ˝; pontp. 4 – 0 -; samen 5 – 17 1/2


(RAH Schepenbank Lummen nr. 90 bis)

Een 'godspenning' is overigens het muntstuk voor de armenkas en een 'lijcoop' is het door de koper geschonken drinkgeld ter bezegeling van de transactie.

Blijkbaar waren er verschillende panovens en waren ze op dat ogenblik eigendom van een zekere Frederix (Frederici). Uit andere aktes van verkopen van gronden in de Reu (Rey) weten we dat het om een Frederici uit Hasselt gaat.

Met de sympathieke hulp van Hugo Frederix hebben we vermoedelijk de juiste Frederix kunnen vinden. Heel waarschijnlijk gaat het om Petrus Anthonius Frederix, een welgesteld advocaat uit Hasselt. Hij werd geboren in 1699 en stierf op 7 oktober 1776. Blijkbaar werd hij begraven in de Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal.

Tot nu toe hebben we geen andere informatie over deze panovens van Frederici gevonden. Maar op basis van het jaartal gaat het hoogstwaarschijnlijk om de ovens die later eigendom zijn van de familie Vos. We kennen de ligging van de ovens in de Reu (Rey) van de kaart van Villaret uit 1748!


Meer info en bronnen:
website van Ria Lemmens
De Limburgse stammen Frederix, website van Hugo Frederix

Lees ook:


Panovens in oude kaarten

De Schulense pannebakkers rond 1840

De familie Vos