home > woord en beeld >

Pannenbakkerijen in de buurtwegenatlas


De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen verplichtte de gemeenten om een buurtwegenatlas op te stellen,waardoor het eigendomsrecht van deze wegen werd vastgelegd in het voordeel van de gemeenten.
Op die manier werden de buurtwegen voor openbaar gebruik onverjaarbaar verklaard.

Deze atlassen bestaan hoofdzakelijk uit twee luiken, namelijk enerzijds de kaarten van de buurtwegen en anderzijds tabellen met de beschrijving van de wegen en de aangrenzende eigenaars.

De kaart van Schulen in de buurtwegenatlas geeft ons een prachtige momentopname omstreeks 1841 van de omvang van de pannebakkerijen in de omgeving van de Hoogstraat (links op de afbeelding) en de Pannestraat (rechts).
Een aantal woningen bestaat nu niet meer. Andere gebouwen bestaan nog gedeeltelijk. De spoorlijn Hasselt-Diest lag er nog niet.De ovens zelf zijn meestal niet terug te vinden, maar we zien wel grote lange structuren.
Deze lange gebouwen kunnen alleen maar droogloodsen zijn! Het zijn er wel vijf! De kleine gebouwtjes bij de droogloodsen zijn ofwel de ovens, ofwel het afdak waaronder de pannen werden gemaakt.

Foto's van dergelijke loodsen vonden we onder meer op de website van het Ecomuseum en archief van de Boomse baksteen (foto copyright Paul De Niel).

pannedroogloods Boom

Ook voor de Leemkuilstraat staat een pannenbakkerij vermeld. Ook hiervan vinden we de droogloods als een lange structuur terug op de kaart. Deze is gelegen langs de huidige Sint-Jorislaan op de hoek met de huidige Leemkuilstraat.
Meer info en bronnen:
Buurtwegenatlas, te raadplegen op de technische dienst van de gemeente of in het archief van de provincie.
Je kan de buurtwegenatlas on-line bekijken via de website van het provinciebestuur.

Lees ook:


Nieuwe kaarten!