home > woord en beeld >

De kerkfabriek bakt ze zelf

Nog na de eerste wereldoorlog werden er in Schulen bakstenen gebakken, waarschijnlijk in een veldoven.

Uit een het verslagboek van de kerkfabriek van Schulen blijkt dat de ontvanger, Isidoor Vandenryt, in februari 1919 de opdracht krijgt een overeenkomst op te stellen tussen de kerkfabriek en de heer Callixte Vandereycken, "huurder van den Beerbosch", "ten einde eenige aren grond, ongeveer 8 aren, te mogen uitbaten voor het aanleggen van een kareelsteenbakkerij".

De ontvanger moet tevens "aanvraag doen aan de gemeenteoverheid om een kareelsteenbakkerij aan te leggen, na rijping van den oogst". Blijkbaar werd er dus door de kerkfabriek de toelating gegeven om op een gehuurd perceel grond stenen gebakken.

Tijdens de volgende zitting van de kerkfabriek werd "gevraagd dat er 200000 kareelstenen zouden gebakken worden, door 3 groote werklieden en 3 jongens" en er werd "ter kennis gebracht der leden dat er reeds voor 100000 karelen leem gestoken is".

Uit register kerkfabriek

Het is nog niet duidelijk waarvoor deze stenen bedoeld waren. Voor de kerkfabriek zelf? Misschien voor de uitbreiding van de vrije school? De nieuwe kerk van Schulen werd immers pas in 1938 gebouwd...

Of waren ze bestemd voor het huis deze meneer Vandereyken?


Meer info en bronnen:
Kasboek kerkfabriek Schulen, kopie gekregen van Piet Reymen.

Lees ook:


Nieuwe kaarten!