home > woord en beeld >

Kwamen de pannenbakkers in Kozen uit Schulen?

pannenwinning Kozen

Via de familienaam Vos kwamen we terecht op de site van Geert Renckens uit Alken. Hij bezorgde ons informatie over de pannenbakkers in Kozen. Bij de voorouders van de echtgenote van Geert zijn er heel wat Vos-sen die zich vooral situeren in en rond Herk-de-Stad. De moeder van zijn echtgenote heette Flora Vos. Het is niet duidelijk of er een rechtstreekse band is met de Schulense pannenbakkers-familie Vos.

Interessant is dat aan de zijde van zijn vrouw's vader (Edgard Schreurs) voorouders zijn die pannenbakker waren. Zijn schoonvader groeide op in de "Pannewinning" in de Hel (later : "Pelender" genoemd) in Kozen. Hier werden door de familie's Stiers pannen gebakken van ca.1790 tot ca. 1860. Meer info was te vinden in een uitgebreid artikel van Jef Bonneux op de site van Geert Renckens.

Verder bleek dat die Kozense pannenbakker, Leonard Stiers, getrouwd was met een zekere Theresia Pollaris uit Herk-de-Stad! In diezelfde periode was er ook een Jan (Johannes) Pollaris als pannenbakker actief in de Pannestraat in Schulen! Het is niet duidelijk of deze Theresia rechtstreekse familie is, maar het zou dus goed kunnen dat die Leonard het vak bij zijn schoonfamilie in Schulen is gaan leren! Deze Jan Pollaris staat ook al vermeld in de volkstelling in Schulen in 1796.

In het artikel van Willem Driesen lezen we over de pannenbakkerij in Kozen het volgende:

Pelender bosch, kadastraal perceel A 34, 8 a groot, eigenaar Stiers Leonard, pannenbakker.

Beschrijving:
“In een groot, maer slecht gebouw. Hebbende eenen grooten oven voor tien duizend pannen (het gebouw dient tot droogmaken). Men werkt er met twee tafels en zes persoonen dagelijks en maekt er tien baksels ’s jaers”.

In de Buurtwegenatlas kan men zien dat dit inderdaad een erg grote pannenbakkerij was. Van de panovens en droogloodsen is nu op luchtfoto's geen spoor meer. Ook de boerderij zelf is nu nog maar half zo groot.

panoven Kozen in de Buurtwegenatlas

De hoeve werd recent volledig gerenoveerd en wordt nu uitgebaat als B&B Pelender. Ze is eigendom van bekend voetballer Stijn Stijnen.


Meer info en bronnen:
Website van Geert Renckens

^ top       

Lees ook:


Den nieuwe panhoven is gezatten