home > woord en beeld >

Steenbakkerijen in Linkhout

steenbakkers in Linkhout Vlakbij Schulen, in Linkhout (Lummen) waren er ook steenbakkers. Blijkbaar ging het om een plaats waar permanent bakstenen werden geproduceerd en vervolgens in veldovens werden gebakken. Waarschijnlijk werden er op die plaats geen pannen gemaakt.

In het boek 'De Wateringen van het Schulensbroek', uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring van Groot Lummen, vonden we een mooie beschrijving en enkele foto's.

De steenbakkerijen

In Linkhout waren er drie steenbakkerijen: die van Jacobs, van Vanhaeren en van Vanhove. Ze lagen alle drie achter de weg van Halen naar Zelem tussen de Demer en Zelemsbroek. Gewoonlijk werd er in open lucht, meestal onder een luifel gewerkt. De tafel was opgesteld op het droogplein. De voorbereide klei werd naast de tafel gebracht. Dichtbij de tafel stond een emmer met water en een met zand. Op de tafel stond een waterbak. Een houten of metalen vorm werd op een onderblok gezet. De steenmaker nam een stuk kleideeg die hij in een, vooraf met zand bestrooide, vorm plaatste. Met een houten afstrijkmesje werd het deeg afgestreken. De afdragers droegen de gevormde stenen naar het droogplein waar ze ze op de grond lieten zakken en uit de vorm deden. Daar bleven ze enkele dagen drogen. Daarna werden ze in een circelvorm opgestapeld om verder te drogen. Gewoonlijk werden ze in het begin van de herfst opnieuw opgestapeld om gebakken te worden.


Niettegenstaande het groot aantal werklieden die er werkten, hebben we maar twee steenbakkers in de bevolkingsregisters gevonden:
   - Smeulders Pierre, ° Scherpenheuvel 1831, Vennestraat en ongehuwd.
   - Bortels Hubert, ° Schulen 1897, Neerstraat.


Meer foto's:


Meer info en bronnen:
'De Wateringen van het Schulensbroek', samengesteld door Eugene Wellens en uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring van Groot Lummen, 1992.

Lees ook:


Den nieuwe panhoven is gezatten