home > woord en beeld >

Openbare verkoop panoven Pieter Jan Vos in 1879


 ga naar de volledige aankondiging van de openbare verkoop In 1879 wordt de pannenbakkerij van Pieter Jan Vos openbaar verkocht, samen met heel wat andere onroerende goederen, door notarissen Leyssens van Lummen en Vinckenbosch van Hasselt.

Pieter Jan overleed op 1 juli 1869. De openbare verkoop gebeurt dus tien jaar later. Zijn oudste zoon, Jozef, die het pannenbedrijf verder uitbaatte was bij het overlijden van zijn vader 35 jaar oud. Zijn moeder, Dymphna Vranken, overleed in 1884.

Allicht werden de goederen verkocht om de verdeling van de erfenis mogelijk te maken. Waarom de goederen pas tien jaar later worden verkocht, is niet duidelijk.

Na de openbare verkoop werd Jozef Vos allicht enige eigenaar. De registers die van hem bewaard bleven en waarin hij al zijn activiteiten noteerde beginnen ook in het jaar 1879.

Op dat moment was de pannenbakkerij van de familie Vos waarschijnlijk het meest uitgebreid. De beschrijving in de verkoopsaankondiging komt min of meer overeen met de aanduiding op de Belgische stafkaart van 1884, vijf jaar later. In de aankondiging van de openbare verkoop staat bijvoorbeeld uitdrukkelijk vermeld dat er een aparte spoorlijn loopt van het station naar het bedrijf:

"eene oude vermaarde pannenbakkerij met oven, hebbende eene verbindingslinie tot in de statie te Schuelen".

Dat is ook te zien op deze kaart. Er is een woonhuis, volgens de aankondiging met twee verdiepingen en stallingen. Op de kaart van 1884 zijn er duidelijk twee pannenloodsen en de oven of een afdak zichtbaar.

detail kaart 1884


Meer info en bronnen:
‘De pannenbakkerijen in Limburg 1841-1844’, Willem Driesen
Stafkaart 1884 via Cartesius.be

Lees ook:


De familie Vos

De nieuwen panhoven is gezatten!

Panovens in oude kaarten