home > woord en beeld >

Verkoop van een stuk land ‘den Steenhoven’ in 1696


We kregen van Ria Lemmens uit Lummen ook een samenvatting van een akte uit 1696 van de Schepenbank van Lummen. Hierin wordt de verkoop vermeld van een stuk land in Schulen, ‘den Steenhoven’ genaamd! Blijkbaar ging het om een terrein met een steenoven, of waarop voordien een steenoven stond. Met een steenoven wordt hier waarschijnlijk een gebouwde oven bedoeld, in tegenstelling tot een tijdelijke gestapelde veldoven.
Er werd betaald met een koe!

Hieronder het volledige stuk:

RAH Schepenbank Lummen nr. 88
1696, 08.11. Folio 150r
Jan Stappers verkoopt aan Maximiliaen Van Scoonbeeck een stuk land in Sculen, genaamd "den Steenhoven", ongeveer 2 halster land. Het paalt Peeter Stappers 1), die Buijlmansheij 2), 't Poppelant 3). Verkocht voor 22 pattacons of 88 gulden BBL eens. Er is betaald met een koe geschat op 15 pattacons en de rest met geld. In geval van vernadering moet de koper "met zijn mest ende veggie" worden goedgedaan.

Toelichting: 'in geval van vernadering': de familie van de verkoper kon binnen het jaar de eigendom terugkopen, maar moest dan het geleden verlies, in dit geval het gebruikte mest, vergoeden...


Meer info en bronnen:
website van Ria Lemmens

Lees ook:


Nieuwe kaarten!