Steenbakkerij Veurzerveldfiche SB00044  


Steenbakkerij Veurzerveld


Naam
Steenbakkerij Veurzerveld


Type
Steenbakkerij


Ligging
Toponiem: Veurzerveld
Adres: Veurserveld, Sint-Martens-Voeren
Kadasterperceel: -
CoŲrdinaten: 50,9858; 5,3751


Periode
< 1940?


Eigenaar
-


Toestand
Gesloopt/verdwenen


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Deze steenbakkerij wordt vermeld in een artikel van Jaak Nijssen (+) in het tijdschrift Heem en Natuur Voeren, d'r KoeŽnwoof. In het artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijke steenbakkerijen (brikkeriejen of brikkenbakkerijen) die in Voeren hebben bestaan. Alleen van deze steenbakkerij is de informatie voldoende concreet en min of meer te localiseren. De steenbakkerij aan De Plank vonden we ook terug op de militaire kaart van 1931. Van de andere vermelde locaties is het niet duidelijk of het over een permanente steenbakkerij ging.

Volgens het artikel was de steenbakkerij gelegen "in het Veurzerveld, in de huidige weide tegenover het voormalige station". Men herinnert zich "lange rijen opgestapelde bakstenen met daartussen brandstof en de oude machine om twee bakstenen tegelijk te vormen". De steenbakkerij was voor de Tweede Wereldoorlog actief, maar men is niet zeker of dat ook nog na de oorlog het geval was. Blijkbaar ging het hier om een steenbakkerij op een vaste locatie waar men machinaal stenen produceerde die in een traditionele veldoven werden gebakken. De steenbakker is blijkbaar niet bekend.

We vonden geen vermeldingen terug op de oude militaire kaarten. Op de digitale hoogtekaarten is wel een ontginning zichtbaar.

In de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed zijn ook nog enkele 'uitgebrikte gronden' in de Voervallei opgenomen als beschermd landschappelijk element. Volgens de beschikbare informatie ontstonden deze uitgebrikte gronden wanneer lokaal klei werd ontgonnen in functie van het vervaardigen van bakstenen. De uitgebrikte gronden zijn niet op historische topografische kaarten gekarteerd. Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn ze goed herkenbaar. Blijkbaar werden deze locaties overgenomen uit een inventarisatie van Elza Vandenabeele.


Meer foto's


Bronnen
- Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen, 2021: Uitgebrikte gronden Voervallei [online] (Geraadpleegd op 16-05-2021)
- Tijdschrift Heem en Natuur Voeren, d'r KoeŽnwoof, 1-26, brikken bakken